26 January 2006

จาตุรันต์... สู่สุคตินะเพื่อน

อาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนที่ดีนัก

ตอนนี้เสียใจจริง ๆ ที่ไม่ได้ไปเยี่ยม

สารภาพว่าจำไม่ได้ว่าคุยด้วยครั้งสุดท้ายเมื่อไร

แต่ 4 ปีต่อเนื่องที่อยู่ห้องเดียวกัน... จะไม่ลืม

ขอให้ไปสู่สุคติเถิด...


จริง ๆ แล้ว ถึงจะไม่ได้คิดว่าเรื่องอย่างนี้จะไม่เกิด ก็คงไม่ได้คาดว่าวันนี้จะเป็นอย่างนี้...

ทำนองอย่างที่เคยพูดให้เพื่อนบางคนฟัง ว่าพอเพื่อน ๆ แยกย้ายกันไป ก็ไม่ค่อยจะได้เจอกันอีกเท่าไร จะมีก็งานแต่งงานกับงานศพนี่แหละ...

อย่างน้อยก็เป็นข้อเตือนใจให้ใช้ชีวิตโดยไม่ประมาท...

(ข้ามสะพานลอย)

8 January 2006

January 08 9:17 PM

กลายเป็นว่าถึงจะไม่ได้ไปสัมมนาฝ่ายนิสิตฯ ก็ลืมไปเลือกตั้งซะงั้น...

แต่อยากเล่าว่า...

วันนี้ glycolysis กับ Krebs cycle ที่แปะไว้ข้างฝาต่างร่วงลงมาเองอย่างลึกลับ

อะไรจะพอดีขนาดนั้น...

(ความจริงคือ glycolysis ร่วงตั้งแต่เมื่อวาน แล้ววันนี้ Krebs ก็ร่วงตาม แต่ประเด็นก็คงเดิมน่ะแหละ)