17 April 2006

กลับมาแล้ว...

กลับมาเย็นวันที่ 15...

มีเรื่องที่อยากเขียนคั่งค้างหลายเรื่อง แต่ก็ยังขี้เกียจอยู่...

(สักเรื่อง: มีใครรู้สึกว่ากระทรวงศึกษาฯ ชักจะเหมือนส้วมสาธารณะมากขึ้นเรื่อย ๆ บ้างหรือเปล่า)

3 April 2006

Away...

จะไม่อยู่ในราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 15 เมษายนนะครับ

ถ้าจะติดต่อเรื่องงานกาชาด ถามน้องปลั๊ก ทรงฉัตร จันทร์ประเสริฐ นะครับ ส่วนงานวันอานันทหรืองานอื่นของฝ่ายวิชาการช่วยฝากกับพี่พีท พลภัทร สิโรดม นะครับ หรืออาจจะลอง email มาหาก็ได้ แต่ไม่รับประกันว่าจะติดต่อกันได้นะครับ

ขอบคุณครับ